Jalan pintar bermula 2019 kerja

tahun baru 2019, baru titik permulaan, harapan baru.

Tahun baru, harap semua orang boleh bekerja dengan lancar.